Annonseplass

Rubrikkannonser

Gratisannonser for privatpersonar

FRITT MARKED er for privatpersonar, IKKJE firma!

Råd og tips til annonsa di

 • Frist: Torsdag før innrykk innan kl 24.00.
 • Ikkje skriv med STORE BOKSTAVAR! Annonsen blir vanskeleg å lese.
 • Telefonnummer skal skrivast på følgjande møte:
  • Tlf. 00 00 00 00
  • Mobil. 000 00 000
 • Skriv overskrifta berre ein gong - ikkje gjenta den i tekstfeltet.
 • Maks 80 teikn - inkludert mellomrom.
 • Ikkje trykk linjeskift i løpet av teksta du skal skrive.
 • Hugs innrykksdato.
Om annonsa
OBS! Personlege annonser sendast per post og skal ha vedlagd frimerke for Kr 50,-

Innsendinga av rubrikkannonsa var vellukka!


Om avsendar


Innsendinga av rubrikkannonsa var vellukka!