Rubrikkannonser

Skriv inn di annonse og følg bruksanvisninga steg for steg

Råd og tips til annonsa di
 • Frist: Torsdag før innrykk innan kl 24.00.
 • Ikkje skriv med STORE BOKSTAVAR! Annonsa blir vanskeleg å lese.
 • Telefonnummer skal skrivast på følgjande måte:
  • Tlf. 00 00 00 00
  • Mobil. 000 00 000
 • Skriv overskrifta berre ein gong - ikkje gjenta den i tekstfeltet.
 • Ikkje trykk linjeskift i løpet av teksta du skal skrive.
 • Mellomrom tel som teikn.
 • Hugs innrykksdato.

Steg 1 - Annonsetekst

Antal teikn igjen 30
Du treng ikkje skrive tlf.nr inne i tekstfeltet. Tlf.nr. du legg inn i tlf.felta nedanfor kjem med i annonsa
Antal teikn : 0 - Antal teikn igjen 450
kr 60,-
Telefonnr du legg inn her og i telefon 2 er tlf.nr som kjem i annonsa
kr 260,-
EKS. MVA kr 150,-
Step 2 »

Steg 2 - Fakturainformasjon

Sjekk ekstra nøye om mailadr di er rett. Dersom denne er feil vil du ikkje få mail om bekrefting av annonsa, og annonsa kjem ikkje i avisa.

Eg ønsker å få tilsendt faktura pr epost « Step 1 Fullfør »

Steg 3 - Fullført

Du vil no få ein mail som du må bekrefte før bestillinga vert godkjent.

Steg 4 - Fullført

Bestillinga er nå bekreftet!